MONITORING oparty na profesjonalnych systemach alarmowych i wyspecjalizowanych grupach interwencyjnych jest obecnie najtańszym i najskuteczniejszym systemem zabezpieczenia mienia. W skład systemu monitoringu wchodzą nowoczesne i profesjonalne elementy systemu alarmowego, które przekazują napływające informacje do Całodobowego Centrum Monitorowania  wyposażonego m.in.w zbiorcze stacje komputerowe, które odbierają, przetwarzają i archiwizują wszystkie zdarzenia, które przesyłane są z chronionych obiektów.

Co to oznacza ?

Przez 24 godziny na dobę system sprawuje nadzór nad obiektem wyposażonym w system alarmowy, który podłączony do nadajnika radiowego, modemu telefonicznego, modemu GSM, GPS lub internetu przekazuje do Całodobowego Centrum Monitorowania informacje o rodzaju i miejscu zdarzeń.

Całodobowe monitorowanie obiektu polega na odbieraniu, przetwarzaniu i archiwizacji przez stację monitorowania sygnałów alarmowych z chronionego obiektu i odpowiednie z procedurą reagowanie na zdarzenie. Informacje napływające do stacji monitorowania mogą mieć różny charakter, mogą sygnalizować m.in:

   Włamanie, sabotaż
   Napad
   Zalanie wodą, pożar
   Konieczność udzielenia pomocy medycznej

 

Ponadto system monitorowania automatycznie przekazuje informacje o podstawowych parametrach systemu alarmowego:

   Brak zasilania
   Sprawność akumulatorów podtrzymujących suwerenne napięcie
   Łączność pomiędzy użytkownikiem a stacją monitorującą
   Czas załączania i wyłączania systemu alarmowego chronionego obiektu (na życzenie Klienta)

 

Operator po otrzymaniu sygnału alarmu na miejsce zdarzenia wysyła grupę interwencyjną. Operator Całodobowego Centrum Monitorowania, współpracuje z Centrum Zarządzania Kryzysowego i posiada bezpośrednią łączność radiową z Dyżurnym Miasta. Może także natychmiast przekazać informacje służbom specjalnym: Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe, Policja.

Grupy interwencyjne poruszają się w oznakowanych samochodach osobowych i terenowych. Do grup patrolowo – interwencyjnych zatrudnieni są licencjonowani pracownicy ochrony posiadający najwyższy stopień przygotowania zawodowego, jednolicie umundurowani i wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego i broń palną. Zadaniem grup interwencyjnych jest podjęcie działań zmierzających do udaremnienia powstania szkody w mieniu Klienta w czasie jak najkrótszym od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu.

Obecnie posiadamy wszystkie dostępne na rynku tory transmisji danych sygnałów alarmowych:

   GSM, GPRS
   Radiowe
   Internetowe
   Telefoniczne

 

Prosimy pamiętać, że tylko system alarmowy zaprojektowany i zainstalowany przez specjalistów działa skutecznie i bezawaryjnie.

Na podstawie wizji lokalnej budynku pomożemy, doradzimy w indywidualnym doborze systemu, który zagwarantuje optymalny monitoring w Państwa obiekcie

 

Nasze usługi

Sprzątanie codzienne

Sprzątanie gruntowne

Usługi specjalistyczne

Obsługa terenów zewnętrznych

Zaopatrzenie obiektów

Usługi detektywistyczne

Ochrona osób i mienia

Monitoring obiektówMonitoring obiektów

Instalacje alarmowe

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobićCo jeszcze możemy dla Ciebie zrobić