Agencja ochrony mienia, oraz ochrony fizycznej

Usługa polegająca na  zapewnieniu ochrony fizycznej osób i mienia. Zabezpieczamy obiekty chronione, uniemożliwiając przebywanie na nich osobom niepowołanym. Czynnie współpracujemy z policją, oraz służbami porządkowymi, dbając o bezpieczeństwo, ład i porządek.

Co to oznacza ?

Ochrona fizyczna to podstawowa forma ochrony. Polega na stałym lub czasowym dozorze osób i mienia w obrębie chronionego obiektu. W zależności od specyfiki obiektu, potencjalnego zagrożenia oraz oczekiwań naszych klientów, dobieramy odpowiednio przeszkolonych, stosownie wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego oraz niezawodne środki łączności pracowników. Nasza agencja ochrony, oraz jej pracownicy posiadają wiedzę i doświadczenie w obsłudze systemów technicznych (alarmowych, p.poż, telewizji przemysłowej).
Umundurowanie naszych pracowników zależne jest od charakteru obiektu oraz rodzaju powierzonych nam zadań. Może to być uniform operacyjny, mundur galowy lub garnitur. Wszyscy pracownicy naszej firmy noszą identyfikatory imienne ze zdjęciem oraz emblematy firmowe. Na każdym z chronionych przez nas obiektów jeszcze przed rozpoczęciem współpracy w obecności właściciela przeprowadzamy rozpoznanie potencjalnych zagrożeń. Chętnie poznajemy Państwa sugestie i oczekiwania zanim przygotujemy szczegółową instrukcję ochrony.

Przykładowy zakres obowiązków:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu
 • kontrola ruchu osobowego
 • kontrola ruchu materiałowego
 • kontrola i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych
 • zapewnienie niezawodnego funkcjonowania obiektu
 • ochrona przed kradzieżą , zniszczeniem mienia będącego na terenie obiektu
 • kontrola osób związana z przestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • zadania pracownika ochrony związane z ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia
 • obowiązek pracownika ochrony związany z fizycznym zabezpieczeniem miejsca zdarzenia
  ( przestępstwa, wykroczenia, wypadku, pożaru, itp.)
 • obowiązek pracownika ochrony do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej

Oczywiście dopasujemy szczegółowy zakres obowiązków w Państwa obiekcie tak aby spełnić wszystkie oczekiwania.

nasze usługi

Sprzątanie codzienne Sprzątanie gruntowne Usługi specjalistyczne Obsługa terenów zewnętrznych Zaopatrzenie obiektów Usługi detektywistyczne Ochrona osób i mienia Monitoring obiektówMonitoring obiektów Instalacje alarmowe Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobićCo jeszcze możemy dla Ciebie zrobić