Rodo obowiązek informacyjny

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:

QUALITYGROUP Sp z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-057 Łódź.
tel.: 42 715 99 40
e-mail: biuro@qualitygroup.pl

Dane osobowe pozyskujemy poprzez nadesłane CV, formularze wysłane za pośrednictwem strony internetowej www.qualitygroup.pl, oraz przez portal Facebook. Celem ich pozyskiwania i przetwarzania jest rekrutacja i ewentualne zatrudnienie w naszych firmach, oraz współpraca z firmami z którymi prowadzimy relacje biznesową. Nasza firma działa zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy i innymi obowiązującymi aktami prawnymi.
Posiadany dane osobowe pracowników naszej firmy( w tym osób niepełnosprawnych), osób rekrutujących oraz dane kontrahentów firm biznesowych.
Dane przez nas pozyskane i przetwarzane są zabezpieczone zgodnie wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych są firmy z którymi współpracujemy oraz w razie prawnie uzasadnionej potrzeby, organy państwowe i instytucje publiczne. Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi.

Pozyskiwane dane będą przechowywane w naszych firmach przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów i zasad w nich określonych, a po wygaśnięciu ich, zostaną niezwłocznie usunięte. Każda osoba podająca do naszej firmy swoje dane osobowe ma prawo żądać od nas wglądu do nich, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby to w każdej chwili ma prawo również tę zgodę wycofać tak łatwo, jak została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do jej następcy prawnego po 25 maja 2018 roku. Aktualny adres organu nadzorczego to:
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nasze spółki nie profilują danych osobowych. Jeśli w trakcie posiadania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich przetworzenia niż wskazana wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania jej, kiedy i w jakim celu mamy zamiar te dane przetworzyć.

Aby Państwa dane osobowe były zabezpieczone stosujemy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa. Pracownicy działają w ramach udzielonych upoważnień oraz przechodzą szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Archiwum znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu z dostępem tylko dla upoważnionych osób. Sieć informatyczna oraz systemy znajdują się pod naszym bezpośrednim nadzorem. Stosowane są backupy.

Informujemy również, iż jesteśmy współadministatorem naszego fanpage’a na portalu internetowych facebook.com. Przy pomocy udostępnionych nam filtrów definiujemy kryteria kategorii osób a dane te Facebook wykorzystuje w swoich działaniach marketingowych, którym celem jest nakłonienie użytkowników Facebooka do odwiedzenia naszego profilu.

Statystyki dotyczące odwiedzin otrzymujemy w postaci anonimowej a do ich opracowania Facebook wykorzystuje ciasteczka instalowane na urządzeniach osób odwiedzających portal. Pragniemy poinformować, iż przetwarzane są także ciasteczka osób odwiedzających nasz fanpage’a które nie są użytkownikami Facebooka. Informacje na temat możliwości skorzystania z przysługujących Państwu praw znajdują się w sekcji pomocy portalu Facebook – prywatność.

nasze usługi

Sprzątanie codzienne Sprzątanie gruntowne Usługi specjalistyczne Obsługa terenów zewnętrznych Zaopatrzenie obiektów Usługi detektywistyczne Ochrona osób i mienia Monitoring obiektówMonitoring obiektów Instalacje alarmowe Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobićCo jeszcze możemy dla Ciebie zrobić

sprzątanie, firma sprzątająca, sprzątanie biur