Niewidoczny w obiekcie. Jednak jego obecność jest wyczuwalna w każdym kącie budynku. Prawa ręka handlowca i kierownictwa działu operacyjnego. Nadzoruje i kontroluje prawidłowość prowadzonych prac. Technolog w firmie sprzątającej to nie tylko osoba zajmująca się organizowaniem i koordynowaniem całokształtu procesów w zakresie technicznym, technologicznym i operacyjnym. Technolog kalkuluje, monitoruje realizację usługi i wyniki obiektu. Jak to wygląda w praktyce?

Sprzątanie biurowców to zadanie dla profesjonalistów

Jest punkt jedenasta. Piętnaście minut temu zakończyło się spotkanie z nowym Klientem. Sfinalizowano właśnie umowę i podpisano kontrakt. Technolog
i handlowiec – nierozłączny tandem – zerkają na pomieszczenia. Biuro pachnie jeszcze świeżością. Budynek został oddany do użytku całkiem niedawno. Marmury, granity, szkło. Szczegółowe karty techniczne będą na koniec tygodnia – pomyślał technolog i odznaczył ten punkt na swojej check liście. Zanim jednak ostatecznie zaakceptowano postanowienia kontraktu i złożono podpis pod umową, technolog miał do wykonania mnóstwo pracy związanej z rozpoznaniem specyfiki obiektu, wymogów klienta, zebraniem informacji technicznych  i technologicznych dotyczących powierzchni i obiektu. Mówimy tutaj  o dostosowaniu organizacji pracy, sprzętu i chemii do oczekiwań, wymagań i budżetu klienta – zgodnie z najwyższymi standardami świadczenia usług porządkowych.

“Sedno w tym, aby tak skonstruować ofertę, by realizowała usługę na poziomie oczekiwań klienta, przy zachowaniu wszystkich zapisów umowy – w jak najszybszym czasie i przy optymalnych kosztach.” Technolog QUALITY SERVICE

Praca na obiekcie? Dozwolona po zakończeniu prac technologicznych

Kolejny etap pracy technologa po podpisaniu kontraktu to zamówienie sprzętu i chemii oraz przygotowanie kierownika obiektu do przyjęcia nowej oferty. W tym momencie, przy pomocy działu personalnego, zatrudniani są także pracownicy w firmie sprzątającej. Przed rozpoczęciem zlecenia ważny jest odbiór obiektu  i podział całej powierzchni na części. Co ma na celu wyznaczenie rejonów i odcinków pracy serwisów sprzątających. Dzięki temu łatwiej jest zarządzić całym procesem sprzątania. Odbiór obiektu jest o tyle istotny, ponieważ sporządzona dokumentacja mówiąca o stanie budynku i jego jakości, pozwala uniknąć ewentualnych nieporozumień z klientem. Ważnym elementem jest zebranie pełnej dokumentacji technicznej od wykonawcy budynku lub producenta poszczególnych materiałów wykończeniowych. Przestrzeganie zaleceń i wymogów w niej zawartych zabezpiecza wykonawcę i klienta.

Praca technologa to także:

  • szkolenia pracowników – z obsługi maszyn, sposobu stosowania chemii, technologii i technik sprzątania,
  • dobór technologii sprzętu i preparatów chemicznych do bieżącego utrzymania czystości, pielęgnacji i konserwacji powierzchni,
  • ustalanie organizacji pracy ekip sprzątających w obiektach, z podziałem na rejony i odcinki, uzgodnienie czasu pracy,
  • opracowywanie harmonogramów prac, zakresów czynności, częstotliwości ich wykonania,
  • kontakt i współpraca z dostawcami maszyn, sprzętu i preparatów chemicznych,
  • monitorowanie stanu maszyn, przeglądów i napraw,
  • spotkania z producentami materiałów wykończeniowych lub wykonawcami, w celu opracowania technologii pod kątem utrzymania czystości.

Nie można również zapomnieć o czuwaniu nad prawidłowymi wynikami obiektu, co w późniejszej fazie pracy z danym klientem jest bardzo istotnym zadaniem w tej profesji.

Muszę reagować błyskawicznie, kiedy widzę w podsumowaniu miesięcznym, że wyniki lub jakość uległa pogorszeniu – mówi technolog z firmy QUALITY SERVICE. Jest to proces złożony – analizie podlegają organizacja pracy, podział na rejony i odcinki, przestrzeganie technik i technologii utrzymania czystości, realizacja zapisów umowy i zakresu czynności, prawidłowość prowadzonych prac, gdzie na końcu wszystko się klaruje. Kogoś przesuwamy, kogoś dołączamy i obserwujemy, jaki to ma wpływ na wynik obiektu w następnym miesiącu.

Doświadczenie ponad wszystko

Osoby posiadające określoną wiedzę odgrywają coraz istotniejszą rolę we współczesnych przedsiębiorstwach. Dotyczy to również firm sprzątających. Doświadczony technolog to „prawdziwy skarb”. Zwłaszcza taki, który przeszedł kilka szczebli kariery – od sprzątacza po brygadzistę czy kierownika obiektu, dział sprzedaży i kalkulacji. Zna pracę od podszewki – począwszy od znajomości technik sprzątania, po systemy zarządzania zasobami ludzkimi, kończąc na wiedzy z zakresu procesów technologicznych – mało jest rzeczy, które technologa w codziennej pracy mogą zaskoczyć. Jeżeli mielibyśmy określić kompetencje technologa, to na pierwszym miejscu pojawiłaby się doskonała organizacja pracy i wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne. Kluczowe jest również nastawienie na osiąganie założonych celów zgodnie z ustaleniami oraz dbanie o interesy zarówno klienta, jak i firmy