Sprzątanie, ochrona, doczyszczanie, mycie okien, dezynfekcja, sprzątanie biur, dezynfekcja robotem uv-c, zabezpieczanie posadzek, prywatny detektyw, a może inne usługi ?

    Zamów bezpłatną wycenę

    Zaznacz jakimi usługami jesteś zainteresowany:
    Usługi ochrony i dozoruUsługi utrzymania czystości

    * Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez QUALITYGROUP Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, kod pocztowy 90-057 w Łodzi w postaci: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, w ramach przesłanego przeze mnie zapytania. Zostałem poinformowany o tym, iż w dowolnym momencie mogę zgodę wycofać, a jej wycofanie jest równie łatwe jak jej wyrażenie. Taka prośbę należy skierować na adres e- mailowy: info@qualitygroup.pl, z podaniem swojego adresu e-mail lub telefonu, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie informujemy, że dane mogą być udostępniane na potrzeby audytów i Kontroli innych stron zainteresowanych.
    Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i możliwości ich kontroli oraz prawie do ich poprawiania i cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez dowolny kontakt z Administratorem danych wspomnianej firmy. Zostałem poinformowany o przysługującym prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.